top

Viktigt information

För allas trivsel har vi några enkla regler på agilityplanen:
P.g.a. skaderisken, både för förare, hundar och agilityhindren, bör samtliga agilityhinder ENDAST användas av de som har god kunskap om agility.
LÖPTIKAR är ej välkomna inne på planen – se den efterföljande texten. Det är heller inte tillåtet att rasta hundar inne på planen, då den är en tränings- och tävlingsarena.

 

Löptikar får tävla i agility

Från och med i år (2012) gäller att löptikar är välkomna att delta på agilitytävlingar, såväl officiella, inofficiella som träningstävlingar (dock ej i ridhuset) inklusive klubbmästerskap. På träningstävlingar och KM kan de anvisas särskild plats för rastning och "väntan". Detta gäller bara i agility. I övriga tävlingsgrenar får inte löptikar delta.

 

Tävlande löptikar får inte vistas inne på agilityplanen annat än den korta tid det tar att köra ett lopp under träningstävling och KM.

För samtliga löptikar gäller att den som önskar träna sin tik hänvisas till tikplanen. Där skall finnas träningshinder för agility och bruks/lydnad

Under löpet får tiken inte delta i kursverksamhet (stäm gärna av med kursledaren)
Anledningen till att vi inte tillåter löptikar i fallen ovan är att vi bedömer att för ovana och nya hundar är löptikdoften alltför störande för att kursen/träningen skall gå att genomföra med gott resultat.

Vad är en uppflyttningspinne och hur får man den?

I agility tävlar man i dels agilityklass med balanshinder och dels i hoppklass utan balanshinder. Man börjar tävla i klass 1 och flyttas sedan upp till klass 2 och därefter till klass 3. Det är här uppflyttningspinnarna kommer in.

För att få en uppflyttningspinne i klass 1 krävs det ett helt felfritt lopp, dvs varken hinder eller tidsfel. Dessutom måste ekipaget vara bland de 15% bästa av de startande i klassen. Efter att ha erövrat minst 3 uppflyttningspinnar kan ekipaget flyttas upp till klass 2.

För att få en uppflyttningspinne i klass 2 krävs det ett helt felfritt lopp, dvs varken hinder eller tidsfel. Dessutom måste ekipaget vara bland de 10% bästa av de startande i klassen. Efter att ha erövrat minst 3 uppflyttningspinnar kan ekipaget flyttas upp till klass 3.

Vad är en SM-pinne och hur får man den?

När man tävlar i klass 3 får man en SM-pinne, om man placerar sig  bland de 15% bästa av de startande i klassen. För att få delta i SM-tävlingen krävs det 4 SM-pinnar i vardera agility och hopp under kvalificeringsperioden.