top

Vad är bruks?
För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben och för skyddet krävs det att det är en ras av brukshundstyp.
I bruksprov prövas hunden i både lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark. 

Det ingår även Budföring här ska hunden springa mellan föraren och en för hunden okänd person. 

Uppletande här ska hunden med hög nos söka upp föremål och lämna av hos föraren.


Specialmomenten är;
SPÅR här ska hunden med låg nos ska följa en markbunden vittring av en människa samt markera pinnar som läggs i spåret.

SÖK här ska hunden med hög nos ska hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

RAPPORT här ska hunden använda sig av både hög och låg nos för att kunna springa mellan förare och hjälpförare så snabbt som möjligt. Detta sker i i skogen och sträckorna kan vara upp till flera kilometer. 

PATRULL BRUKS här ska hunden ska kunna spåra, upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

SKYDD här ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika. Om man tävlar i skydd ingår även ett spår och sökmoment. 

Vill du läsa mer om specialmomenten klicka på de olika grenarna.

Pinnar som hunden ska spåra upp på tävling annars kan en hund spåra upp precis vad som helst med rätt träning.
Början av spåret
Början av spåret
Apportering ingår i både lydnad och brukslydnad
Apportering ingår i både lydnad och brukslydnad
Att hoppa över hinder ingår också i både lydnad och bruks
Att hoppa över hinder ingår också i både lydnad och bruks