top

Budget 2021

Utgifter2020Utfall2021
Tävling20000656720000
Kök15000560615000
El150001729118000
Försäkringar600064926000
Arrende250024922500
Fastighetsunderhåll300002725130000
Kurser60001210810000
Domare/instruktörer600057486000
Övriga kostnader250002882225000

Summa                                                  125500          112377        132500

Kostnader under året:                     126311     – 109885 =    + 16426 kr