top

Kommittéer

Våra kommittéer är de som har huvudsakligt ansvar för olika delar inom klubben. Det gäller såväl kursverksamhet, tävlingar och underhåll. Önskar du komma i kontakt med någon inom en särskild del av klubben, finner du kontaktuppgifter nedan. Våra kommittéerna tar varmt emot frågor, idéer och även
hjälp från våra medlemmar. Är du intresserad av att engagera dig i någon, eller flera, av våra kommittéer är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Förvaltningskommittén
Förvalitningskommittén är klubbens fastighetsskötare. De ansvarar för underhåll, reparationer och nya projekt. Märker du att något är trasigt, slitet eller inte fungerar som det ska är det i första hand förvaltningskommittén du ska kontakta. Du har även möjlighet att lämna in åtgärdsförslag.

Sammankallande: Jan Andersson


 
Utbildningskommittén
Mer information kommer!
Sammankallande: Sarah Wadman


 
Bruks- och lydnadskommittén
Bruks- och lydnadskommittén har huvudsakligt ansvar gällande bruks- och lydnadsverksamheten på klubben. Det är de som planerar kurser, tävlingar och aktiviteter samt ansvarar för tillhörande utrustning.

Sammankallande: Therese Berggren 
Rallylydnadskommittén
Rallylydnadskommittén har huvudsakligt ansvar gällande rallylydnadsverksamheten på klubben. Det är de som planerar kurser, tävlingar och aktiviteter samt ansvarar för skyltar samt utrustning.

Sammankallande: Ann-Britt Karlsson 
Agilitykommittén
Agilitykommittén har huvudsakligt ansvar gällande agilityverksamheten på klubben. Det är de som planerar kurser, tävlingar och aktiviteter samt ansvarar för hinderparken.

Sammankallande: Caroline Karlsson 
Stug- och kökskommittén
Mer information kommer!
Sammankallande: Siv Eriksson


Våra kommittéer

Här kan du komma i kontakt med kommittéansvariga
 

Förvaltning
 
Utbildning
 
Bruks- och lydnad
 
Rallylydnad
 
Agility
 

Stug- och kök