top

Mål och Verksamhetsplan för 2021

Vision 2021 
Vänersborgs brukshundklubb är en ideell förening på ca 200 medlemmar. Klubben vänder sig till Dig som vill vara aktiv med din hund i någon form, träning så väl som tävling. För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt är vi helt beroende av dig som medlem. Vi vill verka för att Du känner engagemang och delaktighet på frivillig basis.  
 
Målstyrning 2021 
Verksamhetsmål att fastställa vid årsmötet 2020 för Vänersborgs brukshundklubb.

Att behålla och utveckla medlemsvården så att alla medlemmar känner delaktighet och engagemang i klubben.
 
Vänersborgs brukshundklubb – sammansättning  
Styrelsen  
Utbildningskommittén  
Tävlingskommittén 
Agilitykommittén 
Bruks och Lydnadskommittén  
Förvaltningskommittén  
Kökskommittén  
Rallylydnadskommittén


MEDLEMSVÅRD – styrelsen  
Vänersborgs brukshundklubb ska vara en öppen och välkomnande klubb där alla medlemmar ska kunna hitta tilltalande aktiviteter. Styrelsen ska jobba för att vara lyhörd för sina medlemmar och dess önskemål. Vi behöver enas om strategier och åtgärder för att behålla fler medlemmar över tid samt att utveckla tävlingsekipage inom samtliga grenar.  
 
Vision  
Att få fler medlemmar aktiva och engagerade i klubben. Att öka gemenskapen i klubben och få fler att vara fortsatt medlem i
Vänersborgs BHK.  
 
Mål  

 • Att styrelsen avsätter tid vid styrelsemöten för medlemmars idéer, synpunkter mm. som inkommit via mail till sekreteraren
 • Anordna läger under året för ekipage som ännu inte tävlar aktivt  
 • Anordna läger för, i första hand, tävlingsekipage - i mån av möjlighet på anläggning där vi hyr in oss
 • Ordna aktivitetsträffar med olika teman, med eller utan hund  
 • PR i lokalpress inför aktiviteter på klubben som kan vara intressanta för allmänheten
 • Anordna tävlingar i rallylydnad

  
 
UTBILDNINGSVERKSAMHET – utbildningskommittén  
 
Vision  
Fortsätta utveckla vår kursverksamhet och bereda plats för de hundägare som önskar gå kurs.  
 
Mål 
Att genomföra följande kurser under året:

 • Valpkurs 
 • Agility – nybörjare 
 • Agility-fortsättning 
 • Rallylydnad-nybörjare 
 • Rallylydnad-fortsättning 
 • Problemrådgivning kommer finnas fortsatt om någon vill ha hjälp 
 • Att arbeta med fortbildning för våra instruktörer för att hålla dem uppdaterade och motiverade att hålla kurser

 
 
TÄVLINGSVERKSAMHET – tävlingskommittén  
 
Vision  
Att vara en klubb man gärna åker till för att tävla. Att alla medlemmar kan känna engagemang i att hjälpa till.
 
Mål  

 • Att fortsätta med vår tävlingsverksamhet samt upprätthålla den goda kvalitén
 • Att samtliga tävlingar oavsett gren samverkar inom kommittéerna

 
 
AGILITY – agilitykommittén 
 
Vision 
Att få fler agilityekipage i klubben.
 
Mål 

 • Att anordna två tävlingar under året, en inofficiell (Blåbärstävling) samt en officiell


 
BRUKS- OCH LYDNADSVERKSAMHET – bruks- och lydnadskommittén  
 
Vision  
Att skapa tillfällen för tävlingsekipage att kompetensutveckla sig inom önskad gren.  
Att få fler som tränar och är aktiva inom bruks och lydnad.
 
Mål  

 • Att erbjuda kurser för redan aktiva medlemmar inom resp. gren
 • Att genomföra KM i bruks och lydnad  

 
 
 
UNDERHÅLL AV HUS OCH MARKER – förvaltningskommittén  
Underhåll av klubblokaler och planer är viktigt att upprätthålla, idag är det få medlemmar som gör ett stort jobb.  
 
Vision  
Att klubblokaler och marker i den direkta närheten hålls i ett gott skick som gynnar vår verksamhet.  
 
Mål  

 • Att dela upp arbetsuppgifterna på fler medlemmar  
 • Att avsätta ekonomi för ett fortsatt gott underhåll  
 • Ordna två städdagar under året för utomhusstädning (röjning av viss vegetation samt vägunderhåll)
 • Ordna två stycken städdagar för städning utomhus och inomhus under året
 • Att bygga ett tak över redskap som tillhör traktorn, vilka inte ryms inne i garaget

 
 
STUG-/ KÖK – kökskommittén  
Köket är en central punkt för klubben och bör utvecklas och förbättras.  
 
Vision  
Att ha ett välfungerande kök med fler engagerade medlemmar.
 
Mål  

 • Att få en aktiv grupp i kökskommittén  
 • Att ha ett basutbud i köket under vardagarna  
 • Att erbjuda medlemmarna festliga tillfällen under året (KM, julfika etc.)