top

Valberedning & Valordning


Nya stadgar för Valberedning och Valordning
gäller från och med 2020-07-01.

 

Valbar är endast kandidat som nominerats i enlighet
med den nya valordningen.


Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.Mer information finns att läsa på SBK:s hemsida och normalstadgar för lokalklubb hittar du HÄR.


 


Förslag för 2021

Ordförande - val på 1 år, förslag/omval:
Gunnel Wasteson

Sekreterare - val på 2 år, förslag/omval:
Ann-Britt Karlsson

Kassör - val på 2 år, förslag/omval:
Anders Hallqvist

Ledamot - val på 2 år, förslag: 
Lennart Quick

Suppleant - val på 2 år, förslag:
Kicki Brattberg

Revisor 1 - förslag /omval:
Johanna Juntti

Revisor 2 - förslag/omval:
Ulla Stahre Pålsson

Revisor suppleant 1 - förslag/omval:
Marcus Falk

Revisor suppleant 2 - förslag/omval:
Ulf Olsson


Valberedning
Sammankallande tillsätts på årsmötet. Sittande:
Mia Andersson

Ord. ledamot val på 2 år - förslag/omval:
Christina Johansson