top

Verksamhetsåret 2020

Antal medlemmar 
Klubben hade vid årsskiftet 175 medlemmar.  

Medlemsmöten 
Klubben har p.g.a. corona inte kunnat genomföra något medlemsmöte. Årsmötet hölls i klubbstugan med Gunnel Wasteson som ordförande.  

Styrelse 
Styrelsen har bestått av: 
Gunnel Wasteson, ordförande 
Therese Berggren, vice ordförande 
Ann-Britt Karlsson, sekreterare 
Anders Hallqvist, kassör 
Jan Andersson, ledamot 
Siv Eriksson, ledamot 
Elisabeth Luttje Larsson, ledamot 
Lennart Quick, suppleant 
Zandra Danielsen, suppleant 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer under 2020 var Ulla Stahre-Pålsson och Johanna Juntti. Marcus Falk och Ulf Olsson var revisorsuppleanter. 
 

Representation 
Klubbens ombud till distriktets möten har varit Marcus Rudström. 

Ekonomi 
Årets ekonomiska utfall framgår av resultat- och balansräkningen i bilaga 1 och 2. 
 
Verksamhet 
Klubben har sju kommittéer: Bruks-och Lydnadskommittén, Förvaltningskommittén, Utbildningskommittén, Tävlingskommittén, Rallylydnadskommitten,  Agilitykommitten och Stug/Kökskommittén. 
 
Under året har vi inte haft  medlemsmöten p g a rådande coronaläget.  
Klubbstugan med appellplaner har varit uthyrd till Kungälvs Bk under en helg. 

 
Bruks – och Lydnadskommittén 
Sammankallande för bruks och lydnadskommittén har varit Therese Berggren. Ansvaret för genomförandet av verksamheten har hon delat med Marcus Rudström, Elisabeth Luttje-Larsson, Fredrik Stenström och Jan Andersson. Då detta år har varit väldigt speciellt med tanke på covid-19 så fick vi ställa in vår spårtävling som skulle gått av stapeln i våras. Appelltävlingen blev flyttad från våren till hösten. 

Under året som gått har kommittén genomfört två tävlingar i bruks. 
Spår Appellklass-8 ekipage 
Sök Lägre-Elitklass, Lägreklass-1 ekipage och Elitklass-7 ekipage. 

Stort tack till alla funktionärer som gör det möjligt att arrangera tävlingar!          
                                         
Det finns flera träningsgrupper verksamma i sök,spår och lydnad. 
Kommittén har haft årlig inventering av klubbens apporter och annat tävlingsmaterial. 
 

Förvaltningskommittén 
Sammankallande för förvaltningskommittén har varit Jan Andersson.  
Ansvaret för genomförande av kommitténs verksamhet har han delat med Fredrik Stenström och Anders Hallqvist. Gräsklippning, vägunderhåll, ängarna har slagits och diverse övrigt underhåll har i år skötts av klubbens medlemmar. 
Spegel på nedre plan är uppmonterad.  
Reparation av timern till belysning av appellplan. 
Höstens städdag fokuserat på förråd och  kök samt reparation av väg. 
Batteridriven trimmer är inköpt. 
Ett stort tack till alla som under året hjälp till med diverse sysslor både inom- och utomhus.  
 

Utbildningskommittén            
Sammankallande har varit Sarah Wadman     
Våren 2020 genomförde vi fem kurser;  Valpkurs, Agility: nybörjare och förberedande, Rallylydnad:  nybörjar- och fortsättningskurs. 

Under hösten genomförde vi åtta kurser fördelat på Valpkurs, Agility-nybörjare, Agility-förberedande Rallylydnad-nybörjare, Rallylydnad-mot tävling, Duktig Hund, Uppletande samt Patrullhundskurs.  

Instruktörer för dessa kurser har varit  Caroline Karlsson, Sarah Wadman, Anita Kreutzlock, , Mia Andersson, Inger Russberg, Ann Edholm-Svensson, Jennifer Rapp, Sol Sandberg, Kicki Brattberg, Maud Gustavsson, Lena Lundqvist, Lena Ringholm och Ann-Britt Karlsson.  

Vi har haft  träningsgrupper i sök, lydnad och rallylydnad. 
Sarah och Anita har träffat några olika ekipage som har hört av sig angående problemrådgivning. 
 

Agilitykommittén 
Sammankallande har varit Caroline Karlsson. 2020 är ett år som kommer gå i historien som ett väldigt tufft, år för många. Trots rådande pandemi har agilityverksamheten ändå rullat på som vanligt förutom att de planerade tävlingarna blev inställda.  

Vi började året med att hämta våra nya hinder som kom till Tångahallen. De har varit helt underbara att både träna på och använda till kurser och verkar användas flitigt. På våren hade Caroline en förberedande agilitykurs med hela 6 deltagare! En blandad skara olika hundar och raser. Det funkade väldigt bra att vara utomhus och att hålla avstånd. Vi fikade även ute och det fungerade. Denna förberedande kurs gick sedan över till en nybörjarkurs med samma deltagare, dock hoppade 1 deltagare av på grund av skadad hund. Även i denna kurs såg man hur både hundar och förare  gjorde framsteg. Under våren utbildade sig även Sol Sandberg och Kicki Brattberg till agilityinstruktörer Steg 1. De höll sedan varsin kurs på hösten. Kicki höll i en förberedande agilitykurs med 1 deltagare och Sol höll i en fortsättningskurs med 2 deltagare från vårens tidigare kurser.  

I övrigt verkar intresse för agility finnas hos vissa på klubben och förutsättningarna för en väldigt aktiv verksamhet finns och lär trappas upp när tävlingar drar igång. Förslagsvis behöver fortfarande delar av hinderparken uppdateras om tävlingar ska kunna hållas, men har en väl fungerande träningspark.  Under 2021 får vi nästan ta det lite som det kommer, men kurser kommer absolut att hållas. 
 

Rallylydnadskommittén 
Sammankallande har varit Ann-Britt Karlsson 
 
Har under 2020  haft  aktiv verksamhet, helgkurser, nybörjarkurs och tävlingskurs som ledde till många nya tävlingsekipage. Vi träffades en gång i veckan till väder ställde till det för oss med gemensam träning. En stor uppslutning av många nya ekipage på klubben, Träningen kommer att tas upp igen så fort som  planerna är i träningsbart skick. 
 
 
Stug-/kökskommittén 
Under 2020 har Ann-Britt Karlsson  ansvarat för köket. 
Vi har haft basutbud som man själv får handla inne i stugan utan organiserad servering p g a rådande omständigheter. Vi har haft lite servering utomhus under tävlingar och ett lussefika utomhus. 
 

Vandringspriser Bruks 
I år tilldelas vandringspriset för: 
Spår, Elitklass: Jan Andersson med hunden Walle 
Spår, Apellklass: Lennart Quick med hunden Litchi 
 
Vandringspriser Lydnad 
I år tilldelas vandringspriser för: 
Lydnad, Startklass: Anit Kreutzlock med hunden Kili 
 
Vandringspriser Rallylydnad 
I år tilldelas vandringspriser för: 
Rallylydnad, Nybörjarklass: Hanna Sloberg med hunden Ipa 
 
Vandringspriser Agility 
I år tilldelas vandringspriser för: 
Klass 1: Caroline Karlsson med hunden Boss 
Klass 3: Kicki Brattberg med hunden Zo
 
Rallylydnad Championat 
Vi gratulerar Gitte Andersson med hunden Lucas som i år har tagit Rallylydnadschampionat!
 
Vi gratulerar samtliga vinnare av vandringspriserna och vår Rallylydnadschampion! 
 

Övrig verksamhet 
Webredaktör för hemsidan har varit Zandra Danielsen 
Årets sponsorer har varit: AB Karl Hedin, Snäjk, Studiefrämjandet, Vänersborgs rörservice, Pantbanken Vänersborg, Stora biografen, TIAB, Trestads Djurklinik, Koppargrillen, Falk Studio Guldsmed AB, Odelius Fastigheter AB, RAMEK AB, Trestad bygg & underhåll, Urbans trädfällning och Flugger Färg. 
 
Tack alla ! 
 
Styrelsen vill tacka alla instruktörer, tävlings- och övriga funktionärer, sponsorer och medlemmar som gjort det möjligt att uppfylla huvuddelen av de planer och mål som årsmötet 2020 fattade beslut om. 
 

          Gunnel Wasteson         Therese Berggren       Ann-Britt Karlsson   
                          Jan Andersson   Anders Hallqvist  Siv Eriksson
         Elisabeth Luttje Larsson        Lennart Quick       Zandra Danielsen