top

Undrar du över något i din hunds beteende?


Vänersborgs BK erbjuder rådgivning.
De rådgivare vi använder är utbildade instruktörer med lång erfarenhet av hundars mentalitet.


Två rådgivare möter dig och din hund vid ett tillfälle, ca 2 timmar denna träff följs upp av ett supportande telefonsamtal.

 

Pris icke medlemmar 400kr
Medlemmar 250kr


För rådgivning där träffar sker utanför Vänersborgs tätort tillkommer en milersättning f.n. 18kr/mil.

Betalning via klubbens bankgiro 5750 - 3575.

 

För mer information kursinfo@vanersborgsbhk.se