top

Förvaltningskommittén

Förvalitningskommittén är klubbens fastighetsskötare. Vi ansvarar för underhåll, reparationer och nya projekt. Både vad det gäller hus, material och området kring klubbstugan.

Detta innebär sällan att just de ansvariga ensamma utför arbetet. Vi får ofta hjälpas åt, vi är några flitiga. Men vi behöver alltid vara fler!


Vi försöker att genomföra det mesta inom klubben, men det händer naturligtvis att vi måste anlita olika firmor.

Åtgärdsförslag lämnas till styrelse eller någon i kommittén.


Det är även viktigt att vi får reda på när något gått sönder. Eller ännu hellre, meddela oss innan det går sönder.


Kontakt: Jan Andersson 0708-664515
Mail: grozzen@tele2.se