top

Så här fungerar klubben

Klubbklubbstyrelsen, som tillsätts av årsmötet, har det yttersta ansvaret för klubbens verksamhet och ekonomiska förvaltning. På klubbstyrelsens uppdrag planeras och genomförs den årliga verksamheten av kommittéer enligt mål och budget som fastställts av årsmötet.


Klubbstyrelsen beslutar, enligt stadgarna, om tillsättande av kommittéer och arbetsgrupper för i tid och omfattning avgränsade uppdrag.

 

Stadgarna är de regler vi har att följa i klubben som del av brukshundsrörelsen. 

 

Här nedanför finns stadgarna och klubbens organisations- och ansvarsfördelning i två PDF-filer som går att skriva ut.