top

Vi behöver din hjälp!

Eftersom att vi är en ideell förening är vi beroende av att alla medlemmar hjälper till för vi ska kunna vara en aktiv och fungerande klubb.

Vi behöver bland annat hjälp med att städa klubbstugan, hjälpa till på städdagar, klippa gräs och ha hand om köket på onsdagsfika samt våra tävlingar och utbildningar.  Det kan handla om att breda smörgåsar, koka korv och värma enklare lunch och skära sallad. 


På våra bruks och lydnadstävlingar behöver vi bl.a:
Skrivare – På alla tävlingar behöver vi ha någon eller några som står bredvid domaren och fyller i dennes kommentarer i protokollet. Här krävs inga förkunskaper, utom skrivkunskap då förstås. Detta ger en mycket bra inblick i hur en domare tänker vid betygssättning och man har dessutom första parkett vid lydnadsplanen.
Spårläggare – Vid våra tävlingar i spår och skydds behövs det folk som lägger spåren till våra tävlande. Vill du bli spårläggare kommer du att bli tilldelad ett/fler spår som du blir expert på, samt upplärd om hur man lägger spår.
Sökfiguranter – Vid våra söktävlingar behöver vi folk som ligger gömda ute i skogen som hunden ska hitta.


På våra agilitytävlingar behöver vi bl.a: 
En manuell skrivare som skriver ner ekipagens fel för hand och ha kollen på tidtagningen.
Datorskrivaren skriver in felen eller om ekipaget diskar dig på datorn.
Speaker som refererar loppen. 
En person som sitter som ögon, vars uppgift är att hålla koll på vad domaren visar för tecken och tala om det för de den manuella skrivaren och dataskrivaren. Ögat måste titta på domaren och inte hunden... vilket kan vara nog så svårt.
Inropare som står vid starten och håller koll på att ekipagen går in när de skall.
Det behövs även en manuell tidtagare som tar tiden från det att hunden passerar det första hindret till dess den har passerat det sista. Ofta så har man elektriskt tidtagning men den strular ibland och då är det bra att det finns någon som har tagit tiden.
Koppelbärare som går med kopplet från starten till målet.
Hindervakt/-vakter som tar upp pinnar som ramlar ner om någon hund river eller som rättar till bl.a. säcken och tunnlar m.m.

Vill du hjälpa till på en bruks eller lydnadstävling?
Då kontaktar du 
Therese Berggren
eller Anita Kreutzlock

 

Vill du hjälpa till på en agilitytävling?
Då kontaktar du 
Johanna Juntti

Kan du hjälpa till med något annat?
Då kontaktar du Styrelsen