top

Inskickat material

När ni skickar in material så tänk på följande:


Resultat skrivs enligt mallen
Namn / Ekipage - Datum - Plats - Klass - Poäng / Cert. - Placering

Detta läggs sedan upp under respektive ekipage på respektive sida. Detta är ett nytt system istället för den långa lista med alla resultat under "tävling" som vi hade tidigare.


Var tydliga med:

- Vilken avdelning och underrubrik på sidan det gäller.

T.ex: Klubben -> Styrelsen -> Styrdokument

- Skicka helst HELA texten om något har ändrats, snarare än bara mindre ändringar som måste letas upp.


Bifogade filer

- Inbjudningar, dokument, etc. konverteras till PDF-filer om de skickats i word-format, och länkas på hemsidan så det kan öppnas och sparas ner.

- Bilder som skickas in bör inte vara för små, och inte heller för stora. Max 1Mb är lagom.Saknat material

Det saknas en del bilder på styrelsemedlemmar, ekipage, m.m. Vet ni med er att er bild samt info fattas under respektive sida så skicka in detta omgående.Material skickas till:
danielsen_s@hotmail.com

// Webbmaster 
Zandra Danielsen