top

Vandringspriser

Vandringspris tilldelas den medlem i Vänersborgs brukshundklubb, som tävlar för VBHK och enligt dessa statuter är årets bästa ekipage i sin tävlingsgren.

Kvalificeringstiden är ett kalenderår och priset överlämnas på det årsmöte som följer efter det kalenderår som resultatet avser.

Vandringspriserna för samtliga grenar förvaras i klubbstugan. Det vinnande ekipaget får årtal samt sitt och hundens namn ingraverat på vandringspriset.

Respektive segrare får, samtidigt med vandringspriset, en egen pokal/bägare med grenspecifikation, årtal samt sitt och hundens namn ingraverat.

Allt sker på frivillig basis, dvs. den tävlande ska själv skicka in sina resultat till den grenansvarige.

Ekipage med start i SM eller VM tilldelas 10 bonuspoäng. Övrig poängberäkning återfinns under respektive gren.

Blir du årets vinnare av ett vandringspris?

Anmäl dina resultat via mejl senast den 1 januari 2020.

2018
 

Bruks och lydnad - Jan Andersson 

Patrullhund - Maud Gustavsson