top

Statuter för vandringspriset - Årets Agilityhund

Bästa agilityekipage utses i;
Agility klass Ⅰ
Agility klass Ⅱ - Ⅲ

Bästa agilityekipaget i klass Ⅰ är det ekipage med det högsta sammanlagda resultatet i agility- och hopploppen enligt poängtabellen här nedan.

Bästa agilityekipaget i klass Ⅱ- Ⅲ är det ekipage med det högsta sammanlagda resultatet i agility- och hopploppen enligt tabell här nedan.

           Klass I                Klass II                    Klass III
1:a       16                    18                               20
2:a       15                    17                               19
3:a       14                    16                               18
4:a       13                    15                               17
5:a       12                    14                               16
6:a       11                    13                               15
7:a       10                    12                               14
8:a         9                    11                               13
9:a         8                    10                               12
10:a       7                      9                               11
11:a       6                      8                               10
12:a       5                      7                                 9
13:a       4                      6                                 8
lgång 3                     5                                    7
Diskning 1                     1                                 1

Felfritt lopp (varken tids- eller hinderfel) ger 3 extra poäng.

Erhållen uppflyttningspinne och SM-pinne ger 3 extra poäng                                                                                                    

OBS! För att få delta, skall den tävlande själv skicka in sina resultat efter varje tävling.