top

Vandringspris i Lydnad och bruks

De priser som finns att tävla om är: 

Bruks – appellklass
Bruks – lägreklass - elitklass
Bruks – patrullhund
Tävlingslydnad – klass I
Tävlingslydnad – klass II – elit

Man ska ha gjort minst tre tävlingar under året, förutom appell och lydnadsklass I,där gäller högst poäng i en tävling.

Ekipage, som uppnått högst poängsumma, räknat på de tre bästa resultaten under året, tar inteckning i priset.

För att vara kvalificerad till en inteckning i priset ska man i lydnad ha minst ett 1:a pris och i bruks ha minst ett resultat som är uppflyttnings eller certpoäng.

Har du frågor eller funderingar  ta kontakt med respektive grenansvarig som också är involverade i arbetet med statuterna.


Allt sker på frivillig basis dvs den tävlande ska själv skicka in sina resultat

Blir du årets vinnare av ett vandringspris?
Anmäl dina resultat via mejl senast den 1 januari 2020 till  Therese Berggren