top

Vill Du bli medlem?

Som medlem i klubben får du ta del av vårt kursutbud och tillgång till klubblokal och träningsområden, du får också träningshjälp och rätt att delta på tävlingar, prov och utställningar.

I ditt medlemskap ingår också:

- 6 nummer/år av tidningen Brukshunden
- 10 procents rabatt på hundförsäkringar hos Agria.
- En personolycksfallsförsäkring när du deltar på klubbens aktiviteter.
- Möjligheten att genom SBK Försäkring teckna försäkringar på hem, bil och mycket annat.


Ordinarie medlem:
Är du bosatt i Sverige kan du bli ordinarie medlem. Medlemsavgiften är 600 kronor (400 kr går till förbundet och 200 kr till klubben).

Familjemedlem:
Tillhör du samma familjehushåll som en ordinarie medlem kan du bli familjemedlem. Avgiften där är 150 kronor, som familjemedlem erhåller du inte tidningen Brukshunden.

Delmedlem:
Om du är ordinarie medlem i en annan klubb kan du bli delmedlem och då är avgiften 150 kronor. detta anmäler du på samma sida som anmälan för ny medlem, följ länken nedan.

För att bli medlem: Du registrerar dig på Svenska brukshundklubbens sida.
Här är en länk där du går in för att bli medlem
:
https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/OBS!

Ett medlemskap omfattar, oaktat kategori, dels ett medlemskap i förbundet (SBK) dels ett klubbmedlemskap i Vänersborgs Brukshundklubb. Den som vill kan dessutom vara medlem i ytterligare en eller flera lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.
 

Tänk på att:
För att försäkringen skall gälla om det händer något när du går kurs hos Vänersborgs Brukshundklubb måste medlemsavgiften vara betald.

Är du ny medlem är det viktigt att du betalar kursavgiften och medlemsavgiften samtidigt.

För att delta i Hundägarutbildningen som familjemedlem måste det vara minst en i hushållet som är ordinarie medlem i klubben. Det finns bara "plats" för en medföljande familjemedlem vid utbildningarna.


Alltså sammanlagt max två personer/hund får medverka vid hundägarutbildningarna. Medlemskapet gäller i 1 år (12 månader). När det är dags att förnya medlemskapet kommer inbetalningskort direkt från SBK centralt.

Skicka din anmälan till Cecilia Wahlgren

Välkommen som medlem i

Vänersborgs Brukshundklubb!